Felhasználási feltételek

Az itt felsorolt Általános Felhasználási Feltételek szabályozzák a valutacentrum.hu weboldal használatára vonatkozó feltételeket.

Általános működés

A valutacentrum.hu oldal a valutaváltással kapcsolatos információk gyűjtőhelyeként működve egyedi szolgáltatásaival naprakész módon tudja kiszolgálni látogatóit. Az oldal valuta árfolyamok valamint a valutaváltó helyek térképes keresését biztosítja. A keresés alapjául egy adatbázis szolgál, amelyet a pénzváltással foglalkozó vállalkozásokkal együttműködve csapatunk folyamatosan aktualizál és bővít.

Regisztráció

A valutacentrum.hu oldalon található adatok szerkesztéséhez regisztráció szükséges, az oldal tartalma azonban regisztráció nélkül is elérhető.
A regisztráció során személyes azonosításra alkalmas adatok megadására nincs szükség. A regisztrációhoz minimálisan egy egyedi felhasználói név és egy email cím megadása szükséges. A Felhasználó a regisztrációjával beleegyezik abba, hogy a megadott email címére a valutacentrum.hu az oldal használatával összefüggő értesítéseket illetve esetenként hírlevelet küld. Ezekről a levelekről a Felhasználó a személyes beállítások között bármikor leíratkozhat.

Felhasználói magatartás

A Felhasználó a regisztrációjával beleegyezik abba, hogy valutacentrum.hu oldalon az internetes etikettnek megfelelő magatartást tanúsít, az oldalt rendeltetésszerűen használja, tiszteletben tartva annak céljait. A Felhasználó felelősséggel tartozik minden olyan eseményért, tevékenységért, mely bejelentkezési azonosítójának, illetve jelszavának felhasználásával valósult meg.
A valutacentrum.hu fenntartja magának a jogot, hogy minden további értesítés nélkül törölje a szolgáltatás azon felhasználóit, akik
- bármely, általuk az oldalon szerkesztett tartalomban visszaélnek mások személyes adatával, ide értendők különösen az oldalon szereplő vállalkozások
- az oldalra szerzői jogot sértő tartalmat töltenek fel
- obszcén vagy trágár kifejezéseket használnak
- rasszista, mások vallását, nemzeti, nemzetiségi, szexuális vagy politikai és világnézeti hovatartozását gyalázó, sértő magatartás tanúsítanak
- burkolt vagy nyílt reklámnak minősülő tartalmat hoznak létre
- a valutacentrum.hu tartalmának tudatos kompromittálására tesznek kísérletet
- a valutacentrum.hu oldalt nem rendeltetésszerű módon használják
vagy bármely egyéb módon sértik a valutacentrum.hu érdekeit.

A valutacentrum.hu fenntartja magának a jogot, hogy a szolgáltatásból törölt személyek felé a további szolgáltatást megtagadja.

Tartalom

A regisztrált felhasználó teljes mértékben felelős azért a tartalomért, amelyet a valutacentrum.hu rendszerén belül elhelyez vagy a valutacentrum.hu felületén megjelenít. A Szerkesztők által végzett moderálás ezt a felelősséget nem zárja ki. A Felhasználó regisztrációjával megértette és elfogadta, hogy az általa feltöltött tartalom a feltöltést követően a valutacentrum.hu tulajdonában lévő teljes tartalom elválaszthatatlan részét képezi, annak jövőbeni törlésére, eltávolítására nincs mód.

A felhasználó a regisztráció során megértette és hozzájárul ahhoz, hogy a valutacentrum.hu minden értesítés nélkül eltávolítsa az olyan tartalmakat vagy az olyan tartalmakra való hivatkozást (linket), amelyeket jogellenesnek, más személyiségi jogába ütközőnek, tisztességtelennek, fenyegetőnek, becsületsértőnek, rágalmazónak, obszcénnek vagy egyéb módon kifogásolhatónak talál. A jogellenes vagy jogosulatlan tevékenységek magukba foglalják például – de nem kizárólagosan – az alábbiakat:
- nemkívánatos elektronikus kommunikáció létesítése vagy továbbítása (spam)
- a többi felhasználónak a szolgáltatás használata során bármely egyéb módon történő zavarása, ideértve az oda nem illő, zavaró, agresszív vagy témán kívüli hozzászólásokat;
- vírusok, férgek, hibák, trójai falovak vagy bármely más destruktív elemek közzététele vagy továbbítása
- olyan anyagok közzététele, amelyek jogellenesek vagy jogellenes tevékenységre buzdítanak, esetleg azt hirdetik
- hamis vagy félrevezető információ publikálása
- politikai vagy vallási tartalmú agitáló, uszító tartalmak publikálása, beleértve a hivatkozásokat is.

Felhasználói fiók törlése

A felhasználó fiók törlésére a Felhasználó kérésére mód van. A Felhasználó által elhelyezett tartalom azonban a Felhasználó törlése után továbbra is elérhető marad.

Szavatosság kizárása

A valutacentrum.hu kizár minden felelősséget a valutacentrum.hu-n elhelyezett információk vagy anyagok hitelességéért, tartalmáért, teljességéért, jogszerűségéért, megbízhatóságáért, a rendszer működőképességéért vagy rendelkezésre állásáért.
A felek a jelen Áltanos Felhasználási Feltételekkel kapcsolatosan felmerülő vitájukat elsősorban békés úton, tárgyalásokkal kívánják egymással rendezni. Amennyiben a tárgyalások kezdetét követő 30 napon belül a felek nem jutnak megegyezésre, úgy a jogvitára a helyi bíróság hatáskörébe tartozó perekre kikötik a Pesti Központi Kerületi Bíróság illetékességét, illetőleg a megyei bíróság hatáskörébe tartozó perek esetében pedig a Fővárosi Bíróság kizárólagos illetékességét.

Kártalanítás, kártérítés

A Felhasználó beleegyezik abba, hogy a valutacentrum.hu-t kártalanítsa minden harmadik személy részéről felmerülő igénnyel szemben, amely a szolgáltatás használatával függ össze vagy abból ered, ideértve bármely természetű vagy fajtájú követelést, költséget, amely bármely igényből, hiányból, kárból, perből, ítéletből, peres eljárás költségéből és ügyvédi költségből ered.

A módosítás lehetősége

A valutacentrum.hu fenntartja a jogot, hogy jelen felhasználási feltéteket a felhasználóknak a rendszeren keresztül történő előzetes értesítése mellett egyoldalúan módosítsa. A felhasználó a szolgáltatásnak a módosítás hatályba lépését követő használatával – azaz a valutacentrum.hu-ra történő belépéssel – elfogadja a módosított felhasználási feltételeket.